Water walker

En waterwalker er et vandbaseret træningsredskab, specielt designet til hunde, og er ideelt til genoptræningsforløb og vedligeholdstræning.

Waterwalkeren består af et løbebånd placeret i en vandtank, hvorved både vandniveauet samt hastigheden på løbebåndet kan tilpasses, således at træningen målrettes den enkelte patient.

Ved at træne hunden i waterwalker, opnår man en skånsom men samtidig yderst effektiv træning.

Hvad kan en waterwalker rent teknisk:

 • Man udnytter vandets relative densitet, hvilket giver opdrift og derved en reduceret vægtbæring og belastning af leddene. Dette giver optimale træningsbetingelser ved ledproblematikker.
 • Modstanden i vandet udnyttes til at øge intensiteten af træningen af muskulaturen, således at der opnås et effektivt træningsforløb.
  Samtidig stabiliserer vandet eventuelle ustabile led, og hjælper hunde med dårlig balance eller neurologiske lidelser.
  Vandet skaber ligeledes sensoriske input, hvilket træner hundens neurologiske forbindelser i form af motoriske -og sensoriske systemer.
 • Trykket fra vandet har en komprimerende effekt på ødemer og hævelser, hvilket kan udnyttes ved skader eller efter operationer.
  Mange hunde oplever ligeledes en smertereducerende effekt af vandtræning, idet de sensoriske input kan forstyrre smertesignalerne i kroppen.

 

Både vandstanden og hastigheden på løbebåndet justeres til den enkelte hund, og man opnår derfor et skræddersyet træningsforløb som kan tilpasses løbende og målrettes hundens behov og fysiske form.

Samlet set giver waterwalkeren en målrettet og optimeret træning med fokus på at skåne hundens led, både ved genoptræning eller til træning af raske hunde.

Der er ALTID fagpersonale til stede under vandtræning – således opnås de bedst mulige resultater og det sikres at hunden ikke overbelastes eller fejlbehandles.

Hvordan adskiller waterwalkeren sig fra svømning?

Ved brug af waterwalker trænes alle hundens 4 ben, og intensiteten kan reguleres ved hjælp af vandniveau og hastighed, modsat svømmetræning hvor hunden fortrinsvist bruger forbenene og bevægelserne ikke kan kontrolleres.

Man har altså en større kontrol over træningen, og den kan tilpasses på flere parametre i forhold til svømning.

Waterwalkeren er også et godt alternativ til svømning til de hunde der ikke er glade for at bade, da mange hunde føler tryghed ved at kunne mærke underlaget, og vi har meget bedre mulighed for at give positiv forstærkning da vi som ejer og behandler er helt tæt på hunden og kan give godbidder.

 

Hvornår bruger vi waterwalker:

 • Genoptræning efter operationer
 • Genoptræning efter neurologiske lidelser
 • Konditions og styrketræning
 • Vægttab
 • Gigtpatienter
 • Spondylosepatienter
 • Dysplasi-patienter
 • Vedligehold af den ældre hund
 • Koordinationstræning
 • Vedligehold af brugshunde uden for sæson

 

Hos os foregår al træning sammen med en behandler, og under kyndig overvågning af hundens tilstand, bevægelser og fremskridt. Det er derfor ikke muligt at anvende waterwalker uden behandler.

Første gang i kommer laves der altid en fysioterapeutisk gennemgang af hunden inden træningen påbegyndes, for derved at sikre at der trænes på et korrekt grundlag, samt at det rigtige træningsprogram sammensættes. Det er derfor påkrævet at booke tid til en fysioterapeutisk konsultation inden opstart af vandtræning.

Hvis hunden viser uhensigtsmæssige restriktioner eller smerter forbeholder vi os retten til at afbryde træningen og konsultere om videre forløb.

 

Enkeltstående træning på waterwalker: 400 kr.

10 turs kort: 3500 kr.